Buscar:

TSEAS

 

Gizarte eta Kirol Irakaskuntzako eta animazioko goi-mailako teknikaria

Goi Mailako Heziketa Zikloa

LH dualaren modalitatea (aukerakoa)

Gizarte eta Kirol Irakaskuntzako eta animazioko goi-mailako teknikaria

2 ikasturte akademiko: 2.000 ordu

8: 00etatik 14: 30era (astelehenetik ostiralera)

Gizarte eta kirol irakaskuntza eta  animazioko goi-mailako heziketa zikloa Jarduera Fisikoen eta Kirol Jardueren lanbide arloaren barruan dago.

Ikasketa hauek, erabiltzaile mota guztientzako, gorputz eta kirol animazioko eta jolas animazioko proiektuak egin, kudeatu eta ebaluatzeko gaitasuna ematen dute, irakaskuntza, gizarte eta kirol inklusioko eta aisialdiko jardueren bidez. Guzti hauek, inplikatutako profesionalen jarduerak koordinatuz, haien segurtasuna bermatuz, ingurumena errespetatuz eta erabiltzaileen gogobetetzea lortuz.

Gainera, tituluak, aisialdiko profesional gisa ere aintzatetsiten ditu ikasleak. Beraz, ikasketak Aisialdiko Zuzendari tituluaren parekoak dira.

Ikasketa horiek egiten dituzten ikasleek, Lehen Laguntzen ziurtagiria eta SVB/DESA (oinarrizko bizi-euskarri eta kanpo desfibriladore erdi-automatiko) titulu ofiziala ere eskuratuko dituzte.

 

LH dualaren modalitatea

Heziketa ziklo honetako ikasleek LH duala aukeratu dezakete, hau da, enpresan eta prestakuntza zentroetan, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak konbinatzen diren modalitatea.

1.000 orduko praktikaren bidez, ikasleek, lehen eskutik, enpresa erreal batean ezagutzak nola aplikatu eta zeharkako gaitasunak nola eskuratu ikasiko dute, hala nola, talde lana edo enpresa beraren tresna espezifikoak menderatzea.

 

Gizarte eta Kirol Irakaskuntzako eta animazioko goi-mailako teknikaria da, Jarduera Fisikoen eta Kirolaren Animazioko goi-mailako teknikaria ordezkatzen duen titulazioa, LOGSEtik LOEra igaro ondoren. Jarduera Fisikoen eta Kirolaren Animazioko goi-mailako ez bezala, Gizarte eta Kirol Irakaskuntzako eta animazioko goi-mailako teknikaria ez da Jarduera Fisikoak eta Kirolak lanbide arloko goi-mailako heziketa ziklo bakarra; izan ere, Egokitzapen Fisikoko goi-mailako teknikari izeneko goi-mailako ziklo bat ere bait dago.

Matrikula zabalik

Informa zaitez edo eskatu elkarrizketa

Matrikula zabalik

Informa zaitez edo eskatu elkarrizketa

EAS bigarren mailako ikasleok jarduera anitz egin ditugu bi urte hauetan zehar: Ginebróko ikasleekin elkartrukea, akanpadak, Jatorkinenin batera inklusioko proiektua bat, Uzturre zaharrenen egoitzarekin proiektua, eskiatzea irteera.. hemen momentu hauen errepaso azkar bat. (2/2) 

Los alumnos de EAS segundo curso hemos tenido la opción a realizar muchísimas actividades diferentes: Intercambio con los alumnos de Ginebró, acampadas, proyecto de inclusión con Jatorkin, proyecto con la residencia de ancianos de Uzturre, salida a esquiar... Aquí un rápido repaso de estas. (2/2)

#eas #ciclosformativos #gainberri #acampada #uzturre #inclusion #esqui #intercambio
EAS bigarren mailako ikasleok jarduera anitz egin ditugu bi urte hauetan zehar: Ginebróko ikasleekin elkartrukea, akanpadak, Jatorkinenin batera inklusioko proiektua bat, Uzturre zaharrenen egoitzarekin proiektua, eskiatzea irteera.. hemen momentu hauen errepaso azkar bat. (1/2) 

Los alumnos de EAS segundo curso hemos tenido la opción a realizar muchísimas actividades diferentes: Intercambio con los alumnos de Ginebró, acampadas, proyecto de inclusión con Jatorkin, proyecto con la residencia de ancianos de Uzturre, salida a esquiar... Aquí un rápido repaso de estas. (1/2)

#eas #ciclosformativos #gainberri #acampada #uzturre #inclusion #esqui #intercambio
Hemen dugu lehen mailako EAS-eko ikasleok orain arte egindako jarduera eta irteera ezberdinen laburpen bat. Poztasun aurpegiak ikustea mundiala da! 

Aquí tenemos un resumen de las actividades y salidas realizadas por los alumnos de 1 de EAS. Ver caras de felicidad es... ¡Increíble!

#ciclosformativos #eas #deporte #tolosa #Gainberri #futbol #atletismo #natacion #socorrismo #dinamicas
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Irteera profesionalak eta jarraipena

Irteera profesionalak

 • Gorputz eta kirol animatzailea eta jolas animatzailea.
 • Turismo instalazioetako gau jaialdi, ikuskizun eta jolas jardueren animatzailea.
 • Turismo enpresen edo erakunde publiko eta pribatuen kirol instalazioetako kirol jarduera fisikoen koordinatzailea.
 • Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza aisialdiko koordinatzailea.
 • Kanpamentu, gazte aterpetxe, koloniaetxe, baserri-eskola, gazte-etxe eta natura-eskoletako koordinatzailea.
 • Kurrikulumetik kanpoko jardueren koordinatzailea eskola esparruan.
 • Kanpamentu, gazte-aterpetxe, kolonia-etxe, baserri-eskola, gazte-etxe eta natura-eskoletako zuzendaria.
 • Animazio turistikoko saileko burua.
 • Kirol lehiaketa ez ofizialetako kronometratzaile, epaile eta arbitroa.
 • Uretako instalazioetako soroslea.

 

Ikasketen jarraipena

 • Lanbide espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, moduluen baliozkotzeak indarrean dagoen araudiaren arabera ezartzeko aukerarekin.
 • Unibertsitateko irakaskuntzak, indarrean dagoen araudiaren arabera baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Sartzeko baldintzak

Goi-mailako ziklo edo moduluetan sartzeko, gutxienez baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera ezarritako batxiler titulua izatea.
 • Lanbide Heziketako goi-mailako teknikariaren titulua izatea.
 • Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren egiaztagiria.
 • Goi-mailako heziketa zikloetara sartzeko proba bat gaindituta izatea, ziklo horretako lanbide arloari dagokion aukeraren bidez.
 • Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren arabera ezarritako batxiler-titulua izatea.
 • Lehengo Batxilergo Bateratu Balioaniztuna (BBB) egin ondoren emandako batxiler Btitulua izatea.
 • Teknikari espezialistaren titulua izatea.
 • Unibertsitate titulu bat izatea.
 • Unibertsitateko Orientazio Ikastaroa edo unibertsitate aurrekoa gaindituta izatea.
 • 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gaindituta izatea.
 • Batxilergo Esperimentaleko modalitateren bateko 2. maila gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak lehen aipatutako tituluren batekin homologatu izanaren ziurtagiria.

Prestakuntza plana

Kurrikuluma

Kurrikuluma lanbide moduluen arabera taldekatutako kredituetan antolatzen da, honela banatuta:
 • Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak. (140h)
 • Talde dinamizazioa. (99h)
 • Egoera fisikoa baloratzea eta istripuetan esku hartzea. (198h)
 • Gizarte eta kirol animazioa planifikatzea. (40 ordu)
 • Animazio turistikoko jolasak eta jolas jarduera fisikoak. (99h)
 • Banakako kirol jarduera fisikoak. (231h)
 • Taldeko kirol jarduera fisikoak. (165h)
 • Tresna bidezko kirol jarduera fisikoak. (160h)
 • Gizarteratzeko kirol jarduera fisikoak. (160h)
 • Kirol jarduera fisikoak irakasteko metodologia. (99h)
 • Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioko proiektua. (50 ordu)
 • Ingeles teknikoa. (40 ordu)
 • Lan prestakuntza eta orientabidea. (99h)
 • Enpresa eta ekimen ekintzailea. (60 ordu)
 • Lantokiko prestakuntza. (360h)

 

Lantokiko prestakuntza

Lantokiko Prestakuntza (LP) derrigorrezko lanbide modulu bat da, eta lehen hiruhilekoa gainditzen denean has daiteke, betiere irakasleen klaustroak egoki irizten badu.

Prestakuntza praktiko aldia da enpresan, eta zuzenean garatzen da lantoki baten (enpresa) benetako ingurunean.

Lantoki prestakuntzako moduluak ez du lan izaerarik, ezta beka harremanik ere; modulua egiten duten ikasleek praktika hitzarmen baten bidez egiten dute, eta irakaskuntza arautuetan matrikulatuta jarraitzen dute.

 

LH dualaren modalitatea

Heziketa ziklo honetako ikasleek LH duala aukeratu dezakete, hau da, enpresan eta prestakuntza zentroan, ikasleak, ikasteko eta irakasteko prozesuak konbinatzen diren modalitatea.

Informazio interesgarriak

Iraupena eta ordutegiak

Heziketa zikloaren iraupena 2.000 ordukoa da guztira, eta bi ikasturtetan zehar garatzen dira.

Zikloa goizez ematen da.

 

Hasierako kreditua

Modulu bakoitzeko lehen saioan, tutoreak, amaierako helburuak, programa, beharrezko materiala eta abar azalduko dizkie ikasleei, eta ebaluaziorako zer tresna eta jarduera egingo diren ere zehaztuko du, bai eta, beharrezkoa izanez gero, errekuperazio mekanismoak ere.

 

Ebaluazioa

Ikasturtea 3 hiruhilekotan antolatzen da, eta ohiko 3 ebaluazio saio eta ezohiko saio bat izango ditu. Horietako bakoitzean kalifikazioen buletin bat ere emango da.

 

Materialak

Heziketa zikloaren ezaugarriak direla eta, modulu bakoitzerako material eta ekipamendu tekniko egokia eduki behar da. Matrikulazio prozesuan zehar, ikasleei eta familiei zerrenda bat emango zaie, eta tutoreek/irakasleek ikasturteko lehen astean xehetasun teknikoak zehaztuko dituzte (hasierako kreditua).

 

Instalazioak

Heziketa zikloan, ikastetxeko instalazioak eta ekipamenduak erabiliko dira, baita ikaskuntza eraginkorra izateko beharrezkoak diren kirol instalazioak ere (adibidez, hipika).

 

Esemtia plataforma

Heziketa zikloa gainditzeko, irakastorduetatik haratagoko zereginak egin behar dira. Alde horretatik, ikasgela etxera hurbiltzea errazten duen tresna teknologikoa da Esemtia plataforma. Euskarri malgua da eta etengabe eguneratzen da ikaslearen lan dinamikara. Ez du ordezkatzen ikastetxera joatea, baina hainbat alderditatik osatzen du:

 • Euskarri didaktikoa eta dokumentala: autozuzenketarekin, indartzeko/zabaltzeko edukiak eta jarduerak, ikasgaiarentzako oinarrizko kontzeptuak, baliabideak, irakasleek proposatutako estrategiak.
 • Agenda eta plangintza.
 • Eskola-familia komunikazioa, ikasleen hezkuntzaren oinarrizko zutabeetako bat. Dinamikoa izatea eta pertsona bakoitzaren beharretara egokitzea lortzeko, Esemtiak komunikazio bide zuzena ematen die gurasoei.

Ikasturte hasieran, ikasle bakoitzak ikastetxeko posta elektronikoko helbide bat izango du, eta Esemtia plataforman sartzeko gako bat jasoko du.

Bikaintasun plana

Zerbitzu ikaskuntza

Zerbitzu ikaskuntza, ikaskuntza prozesuak eta komunitateari zerbitzua emateko prozesuak, proiektu bakar batean konbinatzen dituen hezkuntza proposamena da. Proiektu horretan, parte hartzaileek, ingurunearen benetako beharren gainean lan egiten dute, hura hobetzeko helburuarekin.

 

Erronka ikaskuntza

Proposamen metodologiko honek hainbat diziplinatatik datozen ezagutzak erlazionatzen laguntzen die gure ikasleei, ikaskuntza funtzionala garatuz, ikasitako ezagutzak eta haiek planteatutako erronkei irtenbideak eta erantzunak emateko dituzten trebetasunak aplikatu eta praktikan jartzeko aukera ematen diena.

 

Gamifikazioa

Hainbat joko mekanika erabiltzen ditugu heziketa zikloko ikasgaietan, motibazio, kontzentrazio, ahalegin, fidelizazio eta jolaseko beste balio positibo komun batzuk sustatzeko.

 

Eskola – Enpresa

Ikasleek praktikak egiten dituzte gure inguruko kirol ekitaldietan, eta langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzen dute, enpresa jakin batzuetan lantokiko prestakuntza egin ahal izateko. Prozesu horrek lan errealitatera hurbiltzen ditu.

 

Kurrikulumetik kanpoko irteerak eta hitzaldiak

Ziklo honetan, kurrikulum irteera ugari egingo ditugu, eta ematen diren ikasgaiekin lotutako hitzaldietara ere joango gara.

Ikaslearen arreta

Tutoretza

Tutoretza ezinbestekoa da ikasleak arlo akademikoan eta pertsonalean aholkatzeko eta orientatzeko, eta haien funtsezko gaitasunen eta gaitasun profesionalen kontzientzia hartzeko aukera ematen die.

Hurbiltasuna da gure proiektu pedagogikoaren ardatzetako bat, taldearen eta ikasgelaren bizitza sozioeraginkorra dinamizatzeko eta ikasleak orientatzeko, bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta.

Ahaleginaren kultura modu sistematikoan lantzen dugu, eta heldutasuna, erantzukizuna eta konpromisoa bultzatzen ditugu. Eta tutoretza ekintza ardatz hauetan egituratzen dugu:

 • Taldeka: taldearen kohesioa, antolaketa pertsonala eta informazioa hurrengo etapetarako
 • Banakakoa: ikaslearen ezagutza eta balorazio sakona, profil pertsonal, behar, gaitasun, talentu, interes eta motibazioak. Halaber, ikasketa eta heldutasun estrategiak bilatzeari lotutako antolaketa zeregin bat ere badu, orientatzaile eta motibatzailea.
 • Familiekiko komunikazioa: ikasturtean zehar, tutoreak hiru elkarrizketa pertsonal egiten ditu batez beste guraso edo tutoreekin, ikaslearen lana baloratzeko, sortzen diren beharrei erantzuteko eta ekintza eta hobekuntza estrategi egokiak planifikatzeko. Gainera, famili-tutorearen komunikazioa, etengabea eta arina da posta elektronikoaren edo telefonoaren bidez.
 • Ikasgaiaren tutoretza: material bakoitzeko irakasleak, banaka edo lantalde txikitan, edukiera kurrikularrei aurre egiteko, hobetzeko eta sakontzeko behar dituen baliabideak bilatzen laguntzeko espazioa. Irakasgaiko tutoretza deialdia bi norabidekoa da, hau da, irakasleak dei dezake, egokitzat jotzen badu, edo ikasleak eska dezake, laguntza edo orientazioa behar badu.

 

Orientazioa

Irakasle talde osoak ikasleen orientazio akademiko, pertsonal eta profesionala zaintzen du, eta bakoitzaren jarraipen pertsonalizatua egiten du.

 • Orientazio pertsonalaren helburua, ikaslearen prestakuntza integrala lortzea da, haren gaitasun, nortasun eta interesak ezagutzea erraztuz eta irizpide propioak garatzen lagunduz.
 • Orientazio akademikoaren helburua, ikasleak, eduki, bai teoriko eta praktikoak, nola ikasi behar dituen hobeto ezagutzea da, eta bere ikaskuntza prozesuan eragina duten alderdien koordinazio eta integrazioa erraztea.
 • Orientazio profesionalak, ikaskeei lagundu egiten die, beren lanbideko espezializazioen eta etorkizuneko ikasketen aukeraketa orekatu eta arrazoitua egiten.

Galeria