Buscar:

 

 

TECO

 

Natura inguruneko gidari lanetako eta aisialdiko teknikaria

Erdi-Mailako Zikloa

Natura inguruneko gidari lanetakoeta aisialdiko teknikaria

Bi ikasturte : 2.000 ordu

8: 00etatik 14: 30era (astelehenetik ostiralera)

Erdi mailako heziketa zikloak (Natura inguruneko gidari lanetako eta aisialdiko teknikaria) jarduera fisikoetako eta kirol jardueren arlo profesionalen parte da.

Titulu honen konpetentzia orokorra, mendi baxu eta ertaineko ingurune naturaletan, lur elurtu nordikoan, zailtasun txikiko barrunbeetan, uretako ingurunean eta aisialdiko eta abenturazko instalazioetan, oinez, sokaz, bizikletaz, itsasontziz eta zaldiz aurrera eginez, bai eta aisialdiko jarduerak dinamizatzea ere, hori guztia parte-hartzaileei egokituz, ingurumena errespetatuz eta kalitatea bermatuz ibilbideak antolatzea eta taldeak gidatzea da.

Matrikula zabalik

Informa zaitez edo eskatu elkarrizketa

Matrikula zabalik

Informa zaitez edo eskatu elkarrizketa

Irteera profesionalak eta jarraipena

Irteera profesionalak

 • Mendi ertainerarteko lurreko ibilbideen diseinatzailea.
 • Mendi ertainerarteko zaldi ibilbideen diseinatzailea.
 • Mendi ertainerarteko lurretan bizikletaz egiteko ibilbideen diseinatzailea.
 • Bulegotik kanpoko ur inguruneko ibilbideen diseinatzailea aisia ontzietan.
 • Ingurune naturalean kirol jarduera fisiko gidatuen diseinatzailea eta antolatzailea.
 • Bizikletazko ibilbideen eta ekitaldien prebentzio eta segurtasun arduraduna.
 • Zaldizko ibilbideen eta ekitaldien prebentzio eta segurtasun arduraduna.
 • Mendi xendazaletasun, behe  eta erdi mailako mendien mendizaletasun eta ibilaldien, eta erraketadun ibilbide elurtuen gidaria.
 • Zailtasun txikiko sakanen gida.
 • Zailtasun txikiko espeleologiako gida
 • Mendiko bizikletaz egiteko ibilbideen gida.
 • Zikloturismoko ibilbideen gida.
 • Zaldizko ibilbideen gida.
 • Bulegotik kanpoko ur inguruneko ibilbideen gida aisia ontzietan.
 • Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza aisialdiko monitorea.
 • Kanpamenduetako, gazte aterpetxeetako, kolonietxeetako, baserri eskoletako eta natura ikasgela eta eskoletako monitorea.
 • Eskolako jardueren monitorea.
 • Aisialdiko eta abenturazko instalazioetako monitorea.
 • Itsas hondartzetako soroslea.
 • Laku eta urtegietako soroslea.
 • Uretako esku hartze unitateetan laguntzeko soroslea.
 • Ingurune naturaleko uretako jardueretako soroslea.
 • Ur eta kirol jardueretako soroslea.
 • Ibai hondartzetako soroslea.

 

Enpresa eta erakunde hauetan besteak beste:

 • Abentura jardueren enpresak
 • Turismo enpresak: hotelak, kanpinak, aterpetxeak edo kolonia etxeak, babeslekuak
 • Bidaia agentziak
 • Parke naturalak edo eremu babestuak kudeatzeko enpresak
 • Kirol klubak
 • Eskolak
 • Sasoitik kanpoko jardueren eskaintza osagarria duten eski estazioak
 • Natura ingurunean jarduera programak eskaintzen dituzten erakunde publikoak

 

Ikasketen jarraipena

 • Gainberriko goi-mailako heziketa zikloetara zuzenean sartzea
 • Goi-mailako sarrera ikastaroa (beste ikastetxe batzuk)
 • Erdi-mailako beste heziketa ziklo batzuk
 • Erdi-mailako kirol irakaskuntzak (sorospena, hipika, etab.), sarbide proba gainditu ondoren

Sartzeko baldintzak

Erdi-mailako ziklo edo moduluetan sartzeko, gutxienez baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradu titulua izatea.
 • Oinarrizko lanbide titulua izatea.
 • Goi-mailako batxiler titulua izatea.
 • Unibertsitate titulu bat izatea.
 • Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren titulua izatea.
 • Teknikari laguntzailearen titulua izatea.
 • Hezkuntza administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako zikloetan sartzeko prestakuntza ikastaro espezifikoa gainditu izana, eta 17 urte beteta izatea proba amaitzen den urtean.
 • Erdi edo goi-mailako heziketa zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
 • Irakaskuntza ertainak berritzeko lehen ziklo esperimentalaren 2. maila gainditu izana.
 • 63ko plan komunen 3. maila edo komun esperimentalen 2. maila, Arte Aplikatuak eta Lanbide Artistikoak gaindituta izatea.
 • Hogeita bost urtetik gorakoen unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak lehen aipatutako tituluren batekin homologatu izanaren ziurtagiria.

Prestakuntza plana

Kurrikuluma

Kurrikuluma, lanbide moduluen arabera taldekatutako kredituetan antolatzen da, honela banatuta:

 • Ekitazio teknikak (99h).
 • Zaldi-ibilbideetako gida (66h).
 • Taldeei arreta ematea (66h).
 • Ibilbideak antolatzea (99h).
 • Behe eta erdi mailako medietako gidaritza (231h).
 • Bizikleta-gidaritza(165h).
 • Aisialdiko teknikak (132h).
 • Igeriketa-teknikak (99h).
 • Sorospena natura-ingurunean(168h).
 • Uretako gidaritza natura-inguruneetan (147).
 • Maniobrak sokekin (147h).
 • Laneko prestakunza eta orientabidea (105h).
 • Empresa eta ekimen sortzailea. (63h)
 • Lantokiko prestakunza (380h)

Lantokiko prestakuntza

Lantokiko Prestakuntza (LP) derrigorrezko lanbide modulu bat da, eta lehen hiruhilekoa gainditzen denean has daiteke, betiere irakasleen klaustroak egoki irizten badu.

Prestakuntza praktiko aldia da enpresan, eta zuzenean garatzen da lantoki baten (enpresa) benetako ingurunean.

Lantoki prestakuntzako moduluak ez du lan izaerarik, ezta beka harremanik ere; modulua egiten duten ikasleek praktika hitzarmen baten bidez egiten dute, eta irakaskuntza arautuetan matrikulatuta jarraitzen dute.

Informazio interesgarriak

Iraupena eta ordutegiak

Heziketa zikloaren iraupena, guztira, 2.000 ordukoa da, eta ikasturte batean zehar garatuko da. Honela banatuko da:

 • Prestakuntza ikastetxean: 1.620 ordu
 • Lantokiko prestakuntza: 380 ordu

 

 

Prestakuntza zikloa goizez ematen da. Salbuespen gisa, eta zikloaren ezaugarriak direla eta, ezarritako ordutegitik kanpo irteerak egingo dira, betiere behar besteko aurrerapenarekin jakinarazita.

 

Hasierako tutoretza kreditua

Ikasturteko lehen astean, tutoreak ikasleei azalduko die zein diren amaierako helburuak, egutegia, ordutegiak, beharrezko materiala, espazioak eta instalazioak e.a. baita talde jardueretarako beharrezkoak diren bizikidetza ohiturak ere. Ebaluazio on bat egin ahal izateko beharrezkoak diren mekanismoak ere zehaztuko dira, eta horrela titulazioa lortuko da.

 

Hasierako kreditua

Modulu bakoitzeko lehen saioan, tutoreak, amaierako helburuak, programa, beharrezko materiala eta abar azalduko dizkie ikasleei, eta ebaluaziorako zer tresna eta jarduera egingo diren ere zehaztuko du, bai eta, beharrezkoa izanez gero, errekuperazio mekanismoak ere.

 

Ebaluazioa

Ikasturtea 3 hiruhilekotan antolatzen da, eta ohiko 3 ebaluazio saio eta ezohiko saio bat izango ditu. Horietako bakoitzean kalifikazioen buletin bat ere emango da.

 

Materialak

Heziketa zikloaren ezaugarriak direla eta, modulu bakoitzerako material eta ekipamendu tekniko egokia eduki behar da. Matrikulazio prozesuan zehar, ikasleei eta familiei zerrenda bat emango zaie, eta tutoreek/irakasleek ikasturteko lehen astean xehetasun teknikoak zehaztuko dituzte (hasierako kreditua).

 

Instalazioak

Heziketa zikloan, ikastetxeko instalazioak eta ekipamenduak erabiliko dira, baita ikaskuntza eraginkorra izateko beharrezkoak diren kirol instalazioak ere (adibidez, hipika).

 

Esemtia plataforma

Heziketa zikloa gainditzeko, irakastorduetatik haratagoko zereginak egin behar dira. Alde horretatik, ikasgela etxera hurbiltzea errazten duen tresna teknologikoa da Esemtia plataforma. Euskarri malgua da eta etengabe eguneratzen da ikaslearen lan dinamikara. Ez du ordezkatzen ikastetxera joatea, baina hainbat alderditatik osatzen du:

 • Euskarri didaktikoa eta dokumentala: autozuzenketarekin, indartzeko/zabaltzeko edukiak eta jarduerak, ikasgaiarentzako oinarrizko kontzeptuak, baliabideak, irakasleek proposatutako estrategiak
 • Agenda eta plangintza
 • Eskola-familia komunikazioa, ikasleen hezkuntzaren oinarrizko zutabeetako bat. Dinamikoa izatea eta pertsona bakoitzaren beharretara egokitzea lortzeko, Esemtiak komunikazio bide zuzena ematen die gurasoei.

Ikasturte hasieran, ikasle bakoitzak ikastetxeko posta elektronikoko helbide bat izango du, eta Esemtia plataforman sartzeko gako bat jasoko du.

Bikaintasun plana

Zerbitzu ikaskuntza

Zerbitzu ikaskuntza, ikaskuntza prozesuak eta komunitateari zerbitzua emateko prozesuak, proiektu bakar batean konbinatzen dituen hezkuntza proposamena da. Proiektu horretan, parte hartzaileek, ingurunearen benetako beharren gainean lan egiten dute, hura hobetzeko helburuarekin.

 

Erronka ikaskuntza

Proposamen metodologiko honek hainbat diziplinatatik datozen ezagutzak erlazionatzen laguntzen die gure ikasleei, ikaskuntza funtzionala garatuz, ikasitako ezagutzak eta haiek planteatutako erronkei irtenbideak eta erantzunak emateko dituzten trebetasunak aplikatu eta praktikan jartzeko aukera ematen diena.

 

Gamifikazioa

Hainbat joko mekanika erabiltzen ditugu heziketa zikloko ikasgaietan, motibazio, kontzentrazio, ahalegin, fidelizazio eta jolaseko beste balio positibo komun batzuk sustatzeko.

 

Eskola – Enpresa

Ikasleek praktikak egiten dituzte gure inguruko kirol ekitaldietan, eta langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzen dute, enpresa jakin batzuetan lantokiko prestakuntza egin ahal izateko. Prozesu horrek lan errealitatera hurbiltzen ditu.

 

Kurrikulumetik kanpoko irteerak eta hitzaldiak

Ziklo honetan, kurrikulum irteera ugari egingo ditugu, eta ematen diren ikasgaiekin lotutako hitzaldietara ere joango gara.

Ikaslearen arreta

Tutoretza

Tutoretza ezinbestekoa da ikasleak arlo akademikoan eta pertsonalean aholkatzeko eta orientatzeko, eta haien funtsezko gaitasunen eta gaitasun profesionalen kontzientzia hartzeko aukera ematen die.

Hurbiltasuna da gure proiektu pedagogikoaren ardatzetako bat, taldearen eta ikasgelaren bizitza sozioeraginkorra dinamizatzeko eta ikasleak orientatzeko, bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta.

Ahaleginaren kultura modu sistematikoan lantzen dugu, eta heldutasuna, erantzukizuna eta konpromisoa bultzatzen ditugu. Eta tutoretza ekintza ardatz hauetan egituratzen dugu:

 • Taldeka: taldearen kohesioa, antolaketa pertsonala eta informazioa hurrengo etapetarako
 • Banakakoa: ikaslearen ezagutza eta balorazio sakona, profil pertsonal, behar, gaitasun, talentu, interes eta motibazioak. Halaber, ikasketa eta heldutasun estrategiak bilatzeari lotutako antolaketa zeregin bat ere badu, orientatzaile eta motibatzailea.
 • Familiekiko komunikazioa: ikasturtean zehar, tutoreak hiru elkarrizketa pertsonal egiten ditu batez beste guraso edo tutoreekin, ikaslearen lana baloratzeko, sortzen diren beharrei erantzuteko eta ekintza eta hobekuntza estrategi egokiak planifikatzeko. Gainera, famili-tutorearen komunikazioa, etengabea eta arina da posta elektronikoaren edo telefonoaren bidez.
 • Ikasgaiaren tutoretza: material bakoitzeko irakasleak, banaka edo lantalde txikitan, edukiera kurrikularrei aurre egiteko, hobetzeko eta sakontzeko behar dituen baliabideak bilatzen laguntzeko espazioa. Irakasgaiko tutoretza deialdia bi norabidekoa da, hau da, irakasleak dei dezake, egokitzat jotzen badu, edo ikasleak eska dezake, laguntza edo orientazioa behar badu.

 

Orientazioa

Irakasle talde osoak ikasleen orientazio akademiko, pertsonal eta profesionala zaintzen du, eta bakoitzaren jarraipen pertsonalizatua egiten du.

 • Orientazio pertsonalaren helburua, ikaslearen prestakuntza integrala lortzea da, haren gaitasun, nortasun eta interesak ezagutzea erraztuz eta irizpide propioak garatzen lagunduz.
 • Orientazio akademikoaren helburua, ikasleak, eduki, bai teoriko eta praktikoak, nola ikasi behar dituen hobeto ezagutzea da, eta bere ikaskuntza prozesuan eragina duten alderdien koordinazio eta integrazioa erraztea.
 • Orientazio profesionalak, ikaskeei lagundu egiten die, beren lanbideko espezializazioen eta etorkizuneko ikasketen aukeraketa orekatu eta arrazoitua egiten.
TECO lehen mailako ikasleok jarduera anitz egin ditugu orain arte. Hemen jarduera hauen argazki bilduma txiki bat. Egia esanda... Izugarria da bizi izandako guztia!

Los estudiantes de primer curso de TECO hemos realizado muchas actividades durante este tiempo. Aquí tenemos una pequeña recopilación de fotos. La verdad... ¡Es increíble todo lo que vivimos!

#ciclosformativos #TECO #Gainberri #tolosa #montañismo #btt # hípica #hipicamiracampos #uzturre
Gaurkoan, TECOko 1. promozioko ikasleok bi ikasturte hauetan zehar egindako jardueren laburpen bat erakusten dizuegu. Oso ondo pasa dugu!

Aquí os traemos un breve resumen de las actividades que hemos realizado los alumnos de la 1. Promoción de TECO. ¡Nos lo hemos pasado muy bien!

#TECO #Gainberri #surf #vela #hipica #escalada #socorrismo #monte #btt #ciclosformativos
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Galeria